Werkwijze

Na de kennismaking wordt in een eerste consult middels de hermeneutische cirkel in kaart gebracht wat mogelijke oorzaken voor het vastlopen kunnen zijn en wat het bijbehorende plan van aanpak is.

Hierna volgt een kort vervolgtraject of een gecombineerde aanpak waarbij gekeken wordt naar:

  • mogelijk vastzittende emoties in het systeem. Deze worden middels een opstelling in het systeem helder en opgelost
  • de invloed van scheefgroei op de ontwikkeling van primitieve reflexen, op de cognitieve ontwikkeling, de executieve functies, de sociaal emotionele ontwikkeling en op de prikkelverwerking

Na de hypothese en diagnostische fase volgt, indien nodig, gerichte therapeutische ondersteuning en wordt geïnvesteerd in vertaling van het gedrag naar ouders, school en andere betrokkenen. Binnen praktijk H3 werken wij graag kortdurend. Mocht onverhoopt meer ondersteuning nodig zijn in gezin of op school, dan zal in overleg met betrokkenen gekeken worden naar wie dit kan uitvoeren.